Герб
       Вільногірська міська рада Дніпропетровської області 
    51700 Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Варена, 15, e-mail: info@vgvyk.dp.ua
 

«Право на аліменти та відрахування їх з доходів громадян».

Право на аліменти та відрахування їх з доходів громадян

 

         Станом на 30 листопада 2017 року до Вільногірського бюро правової допомоги Кам'янського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги надійшло 232  звернення з питань сімейного права. Більшість з них стосується утримання (аліментів). Громадян, які звертаються за правовою допомогою цікавлять такі питання, як: мінімальний розмір виплати аліментів; стягнення аліментів у твердій грошовій сумі; зміна розміру стягнення аліментів, а також про види доходів з яких утримуються та не утримуються аліменти тощо.

            Аліменти –  це обов'язок утримання у визначених законом випадках одним членом сім'ї інших, які потребують цього. Згідно до Сімейного кодексу України право на утримання (аліменти) мають:

-          той із подружжя, який є непрацездатним, потребує матеріальної допомоги, за умови, що другий із подружжя може надавати матеріальну допомогу;

-         після розірвання шлюбу особа має право на утримання, якщо вона стала непрацездатною до розірвання шлюбу або протягом одного року від дня розірвання шлюбу і потребує матеріальної допомоги і якщо її колишній чоловік, колишня дружина може надавати матеріальну допомогу. Особа має право на утримання і тоді, коли вона стала інвалідом після спливу одного року від дня розірвання шлюбу, якщо її інвалідність була результатом протиправної поведінки щодо неї колишнього чоловіка, колишньої дружини під час шлюбу;

-          якщо на момент розірвання шлюбу жінці, чоловікові до досягнення встановленого законом пенсійного віку залишилося не більш як п'ять років, вона, він матимуть право на утримання після досягнення цього пенсійного віку, за умови, що у шлюбі вони спільно проживали не менш як десять років;

-         якщо у зв'язку з вихованням дитини, веденням домашнього господарства, піклуванням про членів сім'ї, хворобою або іншими обставинами, що мають істотне значення, один із подружжя не мав можливості одержати освіту, працювати, зайняти відповідну посаду, він має право на утримання у зв'язку з розірванням шлюбу і тоді, якщо є працездатним, за умови, що потребує матеріальної допомоги і що колишній чоловік, колишня дружина може надавати матеріальну допомогу.

Право на утримання у цьому випадку триває протягом трьох років від дня розірвання    шлюбу.

-          дружина має право на утримання від чоловіка під час вагітності;

-         дружина (чоловік), з якою (яким) проживає дитина, має право на утримання від чоловіка (дружини) – батька (матері) дитини до досягнення дитиною трьох років;

-          якщо дитина має вади фізичного або психічного розвитку, дружина (чоловік), з якою (яким) проживає дитина, має право на утримання від чоловіка (дружини) до досягнення дитиною шести років;

-          якщо один із подружжя, в тому числі і працездатний, проживає з дитиною-інвалідом, яка не може обходитися без постійного стороннього догляду, і опікується нею, він має право на утримання за умови, що другий з подружжя може надавати матеріальну допомогу;

-          якщо жінка та чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою, тривалий час проживали однією сім'єю, той із них, хто став непрацездатним під час спільного проживання, має право на утримання;

-          діти до досягнення повноліття;

-          повнолітні непрацездатні діти, які потребують матеріальної допомоги, якщо батьки можуть надати таку матеріальну допомогу;

-        якщо повнолітні дочка, син продовжують навчання і у зв'язку з цим потребують матеріальної допомоги, батьки зобов'язані утримувати їх до досягнення двадцяти трьох років за умови, що вони можуть надавати матеріальну допомогу;

-          якщо батьки непрацездатні та потребують матеріальної допомоги, їх зобов'язані утримувати повнолітні дочка, син. 

 

У відповідності до ст. 81 Сімейного кодексу України  перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Так, згідно Переліку видів заробітку (доходу), що підлягають облікові при відрахуванні аліментів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 26.02.1993 року № 146 утримання аліментів з працівників проводяться з усіх видів заробітку і додаткової винагороди як за основною роботою, так і за роботою за сумісництвом, у тому числі з:

 1. основної заробітної плати за посадовим  окладом,  тарифною
  ставкою, відрядними розцінками тощо;
 2. усіх видів доплат і надбавок до заробітної плати;
 3. грошових і натуральних премій;
 4. оплати за надурочну роботу, за роботу в святкові, неробочі
  та вихідні дні;
 5. заробітної плати, що зберігається  під  час  відпустки,  а
  також  з  одержуваної  при звільненні компенсації за невикористану
  протягом  кількох  років  відпустку;
 6. заробітної  плати,  що  зберігається  під  час  виконання
  державних і громадських обов'язків, та в інших випадках збереження
  середньої заробітної плати;
 7. винагороди за загальні річні підсумки  роботи  підприємств
  та організацій;
 8. винагороди,   що   виплачується   штатним   літературним
  працівникам газет, журналів, агентств друку, радіо, телебачення із
  фонду  літературного  гонорару,  а  також  нештатним  літературним
  працівникам, що підлягають державному соціальному страхуванню;
 9. одноразової винагороди (відсоткових надбавок)  за  вислугу
  років;
 10. допомоги по державному соціальному страхуванню, а також з
  допомоги  по  тимчасовій  непрацездатності,   що   встановлені   в
  колективних сільськогосподарських підприємствах;
 11. доплат до допомоги по державному соціальному страхуванню,
  виплачуваних за рахунок підприємств, установ, організацій;
 12. сум, виплачуваних для відшкодування збитків у  зв'язку  з
  втратою працездатності внаслідок каліцтва або  іншого  пошкодження
  здоров'я, за винятком сум для відшкодування витрат  на  догляд  за
  ними,  на  додаткове  харчування,   санаторно-курортне   лікування
  (включаючи оплату проїзду) і протезування потерпілих;
 13. допомоги по безробіттю;
 14. одержуваної пенсії, за винятком надбавок  до  пенсії,  що
  виплачуються інвалідам першої групи на догляд за ними;
 15.   державної  соціальної  допомоги інвалідам з дитинства,
  призначеної  відповідно  до Закону України "Про державну соціальну
  допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";
 16. стипендій, виплачуваних студентам  в  період  навчання  у
  вищих навчальних  закладах, учням  професійних  навчально-виховних
  закладів та слухачам навчальних закладів  підвищення  кваліфікації
  та перепідготовки кадрів;
 17. доходів  від  підприємницької   діяльності,   селянських
  (фермерських) господарств,  кооперативів,  об'єднань  громадян,  а
  також доходів, що припадають  на  частку  платника  аліментів  від
  присадибної ділянки або підсобного господарства;
 18. усіх видів заробітку, одержуваного адвокатами за роботу в
  юридичних консультаціях;
 19. плати,  отриманої  за передачу в оренду земельної ділянки
  або  земельної  частки  (паю);
 20. інших видів заробітку.

              

           З  членів  колективних  сільськогосподарських  підприємств утримання аліментів має провадитися з сум, одержуваних за роботу в цих господарствах (включаючи вартість натуральних видач).

        З письменників, композиторів, художників та  інших творчих працівників утримання  аліментів  провадиться  з  сум  авторського гонорару і винагороди, одержуваної за публічне виконання творів, а з тих, що одержують заробітну плату, - із заробітної плати.
           З позаштатних лекторів - з  оплати,  одержуваної  за  читання лекцій.

          З  членів  кооперативів,  спільних  підприємств  утримання аліментів провадиться з  усіх  видів  заробітку,  одержуваного  за роботу в кооперативі чи спільному підприємстві (в  тому  числі  із заробітку у валюті).

           З фермерів та осіб, які працюють у сільському господарстві за  сімейним  підрядом,  утримання  аліментів  провадиться   після реалізації продукції з власного господарства в кінці року.
       З осіб, що  відбувають  покарання  на  виправних  роботах, аліменти  утримуються із  загальної суми заробітку  без врахування утримань, передбачених вироком або постановою суду.
          До всієї заробітної суми, з якої відраховуються аліменти з осіб, що відбувають покарання в установах виконання  покарання,  а також   з   осіб,   що  перебувають  у  наркологічних  відділеннях психіатричних   диспансерів,   лікарень   та   на   підприємствах, включається  та частина суми, що стягується для покриття витрат на утримання цих осіб у вказаній установі.

         

        З військовослужбовців Збройних Сил України, інших військ, Держспецзв’язку,  осіб  рядового і начальницького складу органів і підрозділів     внутрішніх     справ,     ДСНС     та    Державної кримінально-виконавчої  служби  утримання  аліментів провадиться з усіх  видів  грошового забезпечення, що надається щомісячно (оклад за  штатною  посадою,  оклад  за  військове або спеціальне звання, відсоткова  надбавка  за  вислугу  років,  вчене звання і науковий ступінь, кваліфікацію та умови служби).

           З  осіб,  які  працюють  в установах України за кордоном, аліменти  утримуються  із  заробітку,  одержуваного  в  Україні  в національній валюті.

           З осіб, які працюють за контрактами в іноземних компаніях і  одержують  заробітну  плату  тільки   за   кордоном,   аліменти утримуються  із  100  відсотків  заробітної  плати,  яку   платник аліментів одержував до укладення контракту, або виходячи  із  його заробітної плати за останній місяць роботи на момент від'їзду, або з  п'ятикратного  розміру  неоподатковуваного   мінімуму   доходів громадян  на  час  проведення  розрахунків.

         Аліменти  з  осіб,  що  одержують  заробітну  плату як у гривнях,   так   і   у   валюті  на  підприємствах,  в  установах, організаціях,   розташованих  на  території  України,  утримуються
бухгалтеріями   (розрахунковими  відділами)  за  місцем  роботи  у розмірах,  встановлених  рішеннями  судів,  як із гривень, так і з валюти.

              

               Також визначено перелік доходів з яких утримання аліментів не проводиться:

     1) вихідної допомоги при звільненні  і  сум  неоподаткованого розміру матеріальної допомоги;

   2)  компенсації працівникові за невикористану відпустку, крім випадків,  коли  особа  при  звільненні  одержує  компенсацію   за відпустку,  не  використану  протягом  кількох років;

     3)  допомоги  на лікування;

     4)  допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами;

     5) компенсаційних виплат при відрядженнях  і  переведенні  на роботу в іншу місцевість;

     6) польового забезпечення, надбавок  до  заробітної  плати  й інших сум, які виплачуються замість добових і квартирних;

     7)  компенсаційних  сум,  які  виплачуються  за   амортизацію інструментів і зношеність одягу;

     8) матеріальної допомоги осіб, які втратили право на допомогу по безробіттю;

     9) вартості  безкоштовного  надання  квартир  та  комунальних послуг;

     10) одноразової допомоги при народженні дитини;

     11) державної допомоги на поховання;

     12) допомоги   по  догляду  за  дитиною  до  досягнення   нею трирічного  віку; 

     13) допомоги   на   дітей,  які  перебувають  під  опікою  чи піклуванням;

     14)  допомоги малозабезпеченим сім'ям з дітьми;

     15)  соціальної  допомоги малозабезпеченим сім'ям;

    16) державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів, а також надбавки  на догляд за інвалідом з дитинства та дитиною-інвалідом, що  передбачені  Законом  України "Про державну соціальну допомогу інвалідам  з дитинства та дітям-інвалідам";

     17) допомоги  по  тимчасовій  непрацездатності  по догляду за хворою  дитиною  віком  до  14  років; 

     18) тимчасової  державної  допомоги,  якщо  місце  проживання батьків невідоме, або вони ухиляються від сплати аліментів, або не мають  можливості  утримувати  дитину; 

     19) субсидій готівкою для відшкодування витрат  на  придбання скрапленого  газу,  твердого та рідкого пічного побутового палива;
    20) щомісячної  грошової  допомоги  у  зв'язку  з  обмеженням споживання   продуктів   харчування   місцевого   виробництва   та особистого  підсобного  господарства  громадян,  які проживають на територіях  радіоактивного  забруднення;

     21) вартості речового,  продовольчого забезпечення  або  його грошової компенсації;

     22) дотацій  на  обіди,  вартості  путівок  до  санаторіїв  і будинків відпочинку, що надаються за рахунок коштів підприємств та організацій.

              

                                              З військовослужбовців, а також осіб рядового і начальницького складу    органів внутрішніх    справ,    ДСНС   та   Державної кримінально-виконавчої служби утримання аліментів не провадиться з вихідної  допомоги  при звільненні з військової служби і з органів 
внутрішніх справ, ДСНС та Державної кримінально-виконавчої служби, а  також  інших видів грошового забезпечення, що не має постійного характеру. 

        Утримання  аліментів  провадиться   з   суми   заробітку (доходу), що належить особі, яка сплачує аліменти, після утримання з цього заробітку (доходу) податків.

          Доставка стягувачу грошових переказів утриманих аліментів через  відділення  зв'язку   провадиться   за   рахунок   платника аліментів.

 

Оксана Колєснік

Головний спеціаліст

Вільногірського бюро правової допомоги

 

Якщо Ви або Ваші знайомі зіткнулися з правовими проблемами, просимо звертатися за безоплатною правовою допомогою до Вільногірського бюро правової допомоги за адресою: м. Вільногірськ, вул. Центральна, 43 (2-й поверх).

Графік роботи: понеділок-четвер з 8.00 год. до 17.00 год.

п’ятниця з 8.00 год. до 15.45 год.

обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.

телефон: (05653) 3-51-61, Е: vilnohirske@legalaid.dp.ua

Всеукраїнська гаряча телефонна лінія – 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів в межах України).

 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Яндекс.Метрика
Сайт створено за підтримки ISP Mediacom © 2011