Герб
       Вільногірська міська рада Дніпропетровської області 
    51700 Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Варена, 15, e-mail: info@vgvyk.dp.ua
 

Суб'єкти права на безоплатну первинну та вторинну правову допомогу

Суб'єкти права на безоплатну первинну та вторинну правову допомогу

 

         З 21 листопада 2016 року на території міста працює Вільногірське бюро правової допомоги Дніпродзержинського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Станом на 11 вересня 2017 року безоплатну правову допомогу отримали 548 осіб, які звернулися до бюро з метою отримання консультацій та роз'яснень з правових питань, допомоги в складанні документів правового характеру та процесуальних документів, а також представництва в суді.

Основними завданнями бюро є:

1)      правопросвітництвоу територіальних громадах;

2)      надання безоплатної первинної правової допомоги;

3)      забезпечення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги;

4)      надання безоплатної вторинної правової допомоги (крім захисту);

5)      забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції.

Право на безоплатну правову допомогу – це гарантована Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, передбачених Законом України «Про безоплатну правову допомогу».

Право на безоплатну первинну правову допомогу (вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб) мають усі особи, які перебувають під юрисдикцією України. Безоплатна первинна правова допомога включає в себе наступні види правових послуг:

1)      надання правової інформації;

2)      надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

3)      складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів правового характеру);

4)      надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Право на безоплатну вторинну правову допомогу (вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя) мають певні категорії осіб, перелік яких визначений ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та включає наступні види правових послуг:

1)      захист;

2)      здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3)      складання документів процесуального характеру.

 

Суб'єкти права на вторинну безоплатну правову допомогу

№п/п

Суб'єкти

Вид допомоги

1.

Особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб

1)         захист;

2)         здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3)         складання документів процесуального характеру

2.

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

1)         захист;

2)         здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3)         складання документів процесуального характеру

3.

 Внутрішньо переміщені особи

1)         захист;

2)         здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3)         складання документів процесуального характеру

4.

Громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо переміщених осіб, з питань, пов’язаних з отриманням довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту отримання довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи

1)         здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

2)         складання документів процесуального характеру

5.

Особи, до яких застосовано адміністративне затримання

1)         здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

2)         складання документів процесуального характеру

6.

Особи, до яких застосовано адміністративний арешт

1)         здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

2)         складання документів процесуального характеру

7.

Особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважаються затриманими

1)         захист;

2)         складання документів процесуального характеру

8.

Особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

1)         захист;

2)         складання документів процесуального характеру

9.

Особи, у кримінальних провадженнях стосовно яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України захисник залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі

1)         захист;

2)         здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3)         складання документів процесуального характеру

10.

Особи, на яких поширюється дія Закону України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", з моменту подання особою заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, до прийняття остаточного рішення за заявою, а також іноземці та особи без громадянства, затримані з метою ідентифікації та забезпечення примусового видворення, з моменту затримання

1)         захист;

2)         здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3)         складання документів процесуального характеру

11.

Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв нацистських переслідувань

1)         захист;

2)         здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

3)         складання документів процесуального характеру

12.

Особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"  до моменту прийняття рішення про надання такого статусу

1)         здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

2)         складання документів процесуального характеру

13.

Особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, протягом розгляду справи в суді

1)         здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

2)         складання документів процесуального характеру

14.

Особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в примусовому порядку, протягом розгляду справи в суді

1)         здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

2)         складання документів процесуального характеру

15.

Особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, стосовно питань, пов'язаних з реабілітацією

1)         здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

2)         складання документів процесуального характеру

            Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову допомогу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі договори зобов'язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу.

 

Оксана Колєснік

Головний спеціаліст

Вільногірського бюро правової допомоги


За додатковою інформацією з питань суб'єктів права на безоплатну первинну та вторинну правову допомогу просимо звертатися до Вільногірського бюро правової допомоги за адресою: м. Вільногірськ, вул. Центральна, 43 (2-й поверх).

Графік роботи: понеділок-четвер з 8.00 год. до 17.00 год.

п’ятниця з 8.00 год. до 15.45 год.

обідня перерва з 12.00 год. до 12.45 год.

телефон: (05653) 3-51-61, Е: vilnohirske@legalaid.dp.ua

Всеукраїнська гаряча телефонна лінія – 0-800-213-103 (цілодобово та безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів в межах України).

 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Яндекс.Метрика
Сайт створено за підтримки ISP Mediacom © 2011