Герб
       Вільногірська міська рада Дніпропетровської області 
    51700 Дніпропетровська область, м. Вільногірськ, вул. Варена, 15, e-mail: info@vgvyk.dp.ua
 

До єдиного дня інформування населення. Актуальні питання, пов’язані із забезпеченням населених пунктів, об’єднаних територіальних громад та інших територій області містобудівною документацією

До єдиного дня інформування населення

 

 

Актуальні питання,

пов’язані із забезпеченням населених пунктів,

об’єднаних територіальних громад

та інших територій області

містобудівною документацією

 

На підставі чинної законодавчої бази України: Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про регулювання містобудівної документації”, “Про землеустрій”, Земельного кодексу України та інших, можливо створити дієвий інструмент для ефективного управління територіальними, природними, людськими та іншими ресурсами територій та населених пунктів для економічного та соціально-культурного розвитку у вигляді містобудівної документації.

Містобудівнадокументація на регіональному рівні (область, район) створюється відповідно до Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” на підставі закону Генеральної схеми планування території України, схем планування окремих частин території України, а також внесення змін до них.

Схема планування території Дніпропетровської області розроблена та затверджена у 2012 році. Реалізація запланованих рішень визначена до 2037 року.

Планування територій на регіональному рівні здійснюється шляхом розроблення схем планування території районів, з урахуванням положень схеми планування області, яке відбувається за рішенням районної ради. Вона ж виступає замовником цієї містобудівної документації.

Організація розроблення та внесення змін до схем планування території району здійснюється відповідною районною державною адміністрацією.

На жаль, всі схеми території районів було зроблено в період з 1973 по 1993 роки.

13 міст обласного значення реалізують генеральні плани, 9 з яких розроблено та затверджено за останні           5 років.

Вже ці показники свідчать що більш зацікавленими та активними щодо розроблення та коригування містобудівної документації є органи місцевого самоврядування.

Реформа децентралізації влади, яку запровадило керівництво держави та активно впроваджує Дніпропетровська обласна державна адміністрація, дає можливість зменшити пасивну кількість органів місцевого самоврядування шляхом створення об’єднаних територіальних громад.

Створення об’єднаних територіальних громад (яких станом на 1 липня 2017 року створено загальною кількістю 34) пожвавить процес розроблення містобудівної документації тому, що по-перше завдяки останнім прийнятим рішенням Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України в місцевих бюджетах вже почали з’являтися кошти, а по-друге містобудівна документація це і є джерело поповнення місцевого бюджету.

З розробленою та затвердженою містобудівною документацією можна ознайомитись у приміщеннях відповідних органів місцевого самоврядування, спеціально уповноважених органах містобудування та архітектури та на сайтах цих органів. Кількість висвітленої містобудівної документації на сайтах органів місцевого самоврядування постійно росте і, якщо в 2014 році ми мали змогу ознайомитись з 76 одиницями містобудівної документації, то на 1 липня 2017 року ця цифра збільшилась до 236.

Реалізація містобудівної документації відбувається шляхом розроблення, затвердження і виконання відповідних програм економічного і соціального розвитку громад.

Моніторинг виконання всіх економічних та соціальних програм внесений до містобудівного кадастру дає можливість органам місцевого самоврядування та виконавчої влади робити аналіз і приймати відповідні рішення щодо оптимізації розвитку територій і напрямків подальшого руху.

Необхідність внесення змін до містобудівної документації обґрунтовується відповідним уповноваженим органом містобудування та архітектури.

Раціональне використання усіх складових (земля, водойми, надра, ландшафт, історична спадщина, тощо) території громади дадуть можливість максимально наповнювати місцевий бюджет, створювати нові робочі місця та задовольняти потреби мешканців; визначення можливих місць розташування підприємств їх бажаний напрямок виробництва, потужностей, з урахуванням відповідних категорій безпечності, в межах та за межами населених пунктів; залучення інвестицій та поліпшення умов ведення підприємницької діяльності; уникнення потенційних межових, екологічних та соціальних конфліктів, пов’язаних з питаннями забудови на відповідній території.

Державницький та господарський підхід для вирішення проблемних питань громади можна простежити на прикладі Дніпровського району, де було створено Слобожанську селищну та Новоолександрівську сільську територіальні громади де вже коригується містобудівна документація. Зеленодольська міська територіальна громада Апостолівського району в червні цього року створила спеціально уповноважений орган містобудування та архітектури і затвердила відкоригований генеральний план міста.

Хочеться наголосити що обов’язковим етапом «прив’язки» містобудівної документації до відповідної території 
є
розробка Проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень
відповідно до статті 46 Закону України “Про землеустрій”.

Рішення органу місцевого самоврядування про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальної одиниці одночасно є, відповідно до абзацу 3 частини 2 статті 186 Земельного кодексу України, рішенням про затвердження проектів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці.

Таким чином, на наш погляд значна частина проблем містобудування може і повинна вирішуватись не стільки на законодавчому рівні скільки на рівні окремих громад.

Загалом по області органами містобудування та архітектури надано: 318 містобудівних умов та обмежень та 904 паспорта забудови земельної ділянки.

Органами Державної архітектурно-будівельної інспекції в 2016 році надано 301 декларація про початок будівельних робіт в містах і районах на об’єкти всіх форм власності.

Введено в експлуатацію об’єктів (юридичними особами) – 814 в тому числі виробничого призначення – 55.

Введено в експлуатацію об’єктів (фізичними особами) – 1295 (житлові та дачні будинки).

 

 

 
 
Valid XHTML 1.0 Transitional Яндекс.Метрика
Сайт створено за підтримки ISP Mediacom © 2011